Leveren aan:

Nederland

Leveren aan:

Nederland

NL

Privacy verklaring

Privacyverklaring

Bij u thuis en via de website van Gordijnen Broekhoven worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Gordijnen Broekhoven acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.

Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • Jou eerst vragen om toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Jouw recht respecteren om je persoonsgegevens op jouw aanvraag onder andere ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Wij zijn de verantwoordelijke bij de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaringen zorgvuldig te lezen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website en bij het aanschaffen van producten, bij u thuis of online, laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Persoonsgegevens worden door ons via verschillende kanalen verzameld. De website bied de mogelijkheid om vragen te stellen middels contactformulieren, waarbij je gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om jouw vraag te behandelen.

Daarnaast kunnen er ook nog gegevens verzameld worden via social media kanalen (zoals Facebook en Instagram, Whatszapp) bijvoorbeeld wanneer jij contact met ons opneemt om vragen te stellen. Wij gebruiken in dat geval alleen jouw accountnaam zodat wij op jouw bericht kunnen reageren.

Wij verwerken de volgende gegevens van jou (gegevens die zijn verzameld via bovengenoemde wijze, mede-afhankelijk van de gegevens die je zelf invult door bijvoorbeeld deelname aan acties en het invullen van een contactformulier):

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • het bestellen van de gordijnen en diensten via de website en/of bij u thuis en het gebruik maken van de functionaliteiten op de website;
 • het afhandelen van je bestelling en het informeren over het verloop daarvan
 • het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via bijvoorbeeld de website;
 • het verbeteren van onze dienstverlening, zowel online als offline.

Gordijnen Broekhoven verzamelt en verwerkt deze persoonsgegevens, die verstrekt worden door de klant bij het aangaan van de overeenkomst, bij toestemming of gerechtvaardigd belang.

Het verstrekken van deze persoonsgegevens ten behoeve van een aankoop is verplicht en een noodzakelijke voorwaarde om met Gordijnen Broekhoven een overeenkomst te sluiten. Wanneer deze gegevens niet worden verstrekt zal Gordijnen Broekhoven mogelijk niet kunnen voldoen aan de verplichtingen die wij hebben op grond van jouw overeenkomst of kunnen wij jou niet goed in staat stellen om aan jouw eigen verplichtingen te voldoen.

Bewaartermijnen

Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan je te leveren. Heb je iets gekocht dan bedraagt de maximale bewaartermijn, vanwege wetgeving, zeven jaar na de laatste aankoop.

E-mail

Wij sturen alleen per mail voor persoonlijk contact en niet voor commerciële doeleinden.

Foto’s Gordijnen

Wij zetten alle foto’s die wij maken van onze leveringen online. Indien u dit niet wenst kunt u dit schriftelijk bij ons aangeven. Wij delen dan ook foto’s van alleen gordijnen. Delen doen wij via onze website en Facebook pagina. Bij het delen van de foto’s vermelden wij ook geen namen en adressen.

Verstrekking aan derden

De door jou verstrekte gegevens worden aan derde partijen doorgegeven, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en de levering van de door jou opgevraagde diensten/producten. Zo worden je naam en adresgegevens doorgegeven aan de pakket- en leverdiensten die jouw bestelling afleveren, toeleveranciers die het product op maat volgens jouw wensen vervaardigen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien je hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot je persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot je gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van je gegevens

Indien je aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt, kun je ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kun je indienen per mail. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heb je ook het recht om een klacht tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL), beter bekend als de Privacy commissie.

Contactgegevens

Als je vragen hebt over je privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kun je contact met ons opnemen via ons contactformulier of per mail.